https://www.fast-swim.com/
fast swim

POZIOMY ZAAWANSOWANIA

Nauka pływania dla dzieci – jakie mamy poziomy zaawansowania?

W naszej szkole pływania dzieci uczą się od 5 roku życia. Lata nie zawsze idą w parze z doświadczeniem, dlatego przy grupowaniu dzieci bierzemy pod uwagę nie tylko ich wiek, ale również poziom pływania. Ogólny podział na grupy: Kraby,Ryby, Delfiny i Rekiny jest dość powszechny.Nierzadko zdarza się, że młode ryby mają zdolności dorównujące delfinom, dlatego mimo młodego wieku najlepiej dołączyć do bardziej zaawansowanej grupy. Każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie!
 

Kraby

Poziom początkujący 

Dzieci w wieku 5-8 lat, oswojone z wodą, nauka pływania od podstaw ze sprzętem (makaron, deski).

Rybki

Poziom początkujący 

Dzieci w wieku 5-8 lat, oswojone z wodą, posiadające umiejętności
poruszania się w wodzie przy użyciu deski.

Delfiny

Poziom Średniozaawansowany 

Dzieci w wieku 8-10 lat. Doskonalenie nabytych umiejętności nauka pływania  
ze sprzętem 
(makaron, deski).

Rekiny

Poziom Zaawansowany

Dzieci w wieku 10-13 lat. Doskonalenie stylu grzbietowego i kraula, nauka stylu klasycznego
 i motylkowego.