POZIOMY ZAAWANSOWANIA

D

KRABY

Dzieci w wieku 4-7 lat. Oswajanie z wodą, nauka pływania od podstaw
ze sprzętem (rękawki, makaron, deski).

D

KRABY

Dzieci w wieku 4-7 lat. Oswajanie z wodą, nauka pływania od podstaw
ze sprzętem (rękawki, makaron, deski).

D

KRABY+

Dzieci w wieku 4-7 lat. Oswajanie z wodą, nauka pływania od podstaw
ze sprzętem (rękawki, makaron, deski).

D

KRABY+

Dzieci w wieku 4-7 lat. Oswajanie z wodą, nauka pływania od podstaw
ze sprzętem (rękawki, makaron, deski).

D

SZPROTKI

Dzieci w wieku 4-7 lat. Oswajanie z wodą, nauka pływania od podstaw
ze sprzętem (rękawki, makaron, deski).

D

SZPROTKI

Dzieci w wieku 4-7 lat. Oswajanie z wodą, nauka pływania od podstaw
ze sprzętem (rękawki, makaron, deski).