https://www.fast-swim.com/
fast swim

Zasady płatności za zajęcia

Szanowni Państwo, Dziękujemy za wybór naszych usług.  W związku z pytaniami dotyczącymi płatności za nasze zajęcia, chcielibyśmy przedstawić poniżej zasady dotyczące procesu rozliczeniowego:

1. **Okres Rozliczeniowy**: Płatność za zajęcia jest dokonywana miesięcznie. Płatności dokonuemy za każdy miesiąc z góry, przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w danym miesiącu.

2. **Metody Płatności**: Akceptujemy płatności przelewem bankowym oraz blikiem. Prosimy o dokonanie wyboru najbardziej dogodnej dla Państwa metody płatności.

3. **Termin Płatności**: Płatności należy dokonywać maksymalnie 3 dni przed rozpoczęciem każdego miesiąca. Opóźnienia w płatności mogą skutkować zawieszeniem dostępu do zajęć do momentu uregulowania należności.

4. **Anulowanie Zajęć**: W przypadku anulowania zajęć przez naszą stronę, informacja zostanie przekazana Państwu z wyprzedzeniem, a ewentualne opłaty zostaną odpowiednio skompensowane lub zwrócone.