https://www.fast-swim.com/

...

Najważniejsze zasady szkoły pływania Fast Swim

Pokrótce podsumujemy najważniejsze punkty naszego regulaminu i oczywiście zachęcamy do ich szczegółowego zapoznania się!  Szczegółowy regulamin otrzymasz podczas rejestracji. Przy wypełnieniu wersji elektronicznej można zapoznać się z regulaminem

Szanujemy Cię i wymagamy tego samego! 🙂 Regulamin jest otwarty dla publiczności do przeczytania i śledzenia. Proszę czytać uważnie.

  • Wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza jest równoznaczna z akceptacją regulaminu szkoły pływania fast swim.
  • Kiedy już zaczniemy regularnie pływać to nauka trwa, aż do końca bieżącego miesiąca. Gdyby uczestnik chciał zrezygnować w trakcie miesiąca musi powiadomić o tym mailowo pod koniec bieżącego miesiąca (na adres tychy.fastswim@gmail.com)minimum 7 dni przed końcem miesiąca. Uczestnik jest zobowiązany do opłaty za zajęcia w okresie wypowiedzenia. Pozwala to nam na utrzymanie kameralnych grup 🙂
  • Płatność jest miesięczna i co miesiąc rodzice uczestnika dostają e mail z płatnością za bieżący miesiąc. Należy jej dokonać do 7 dni przed rozpoczęciem każdego miesiąca.
  • Uczestnikowi przysługuje możliwość odrobienia opuszczonych 1 zajęć na miesiąc (10 w ciągu roku szkolnego) po wcześniejszym odwołaniu zajęć u organizatora przez system ActivNow do 6 godzin przed rozpoczęciem zajęć . Dzięki zgłaszanym nieobecnościom inni uczestnicy mają możliwość odrobienia zajęć 🙂
  • Niestety nie zwracamy pieniędzy za zajęcia, w których uczestnik nie wziął udziału z przyczyn leżących po jego stronie. Aby zachować naszą jakość i kameralne grupy jest to niestety niemożliwe, ponieważ ponosimy stałe koszty niezależnie od obecności uczestników.
  • Dobrze zgłoszone nieobecności można odrabiać do 10 dni od daty zgłoszenia . Lekcje NIE przechodzą z roku na rok!
  • UWAGA! Rezygnacja kursanta przed rozpoczęciem kursu nie jest podstawą do zwrotu kosztów! Płatność jest bezzwrotna.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.