https://www.fast-swim.com/

Najważniejsze zasady szkoły pływania Fast Swim

Szanujemy Cię i wymagamy tego samego! 🙂 Regulamin jest otwarty dla publiczności do przeczytania i śledzenia. Proszę czytać uważnie.

  • Wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza jest równoznaczna z akceptacją regulaminu szkoły pływania fast swim.
  • Kiedy już zaczniemy regularnie pływać to nauka trwa, aż do końca bieżącego miesiąca. Gdyby uczestnik chciał zrezygnować w trakcie miesiąca musi powiadomić o tym mailowo pod koniec bieżącego miesiąca (na adres tychy.fastswim@gmail.com)minimum 7 dni przed końcem miesiąca. Uczestnik jest zobowiązany do opłaty za zajęcia w okresie wypowiedzenia. Pozwala to nam na utrzymanie kameralnych grup 🙂
  • Płatność jest miesięczna i co miesiąc rodzice uczestnika dostają e mail z płatnością za bieżący miesiąc. Należy jej dokonać do 7 dni przed rozpoczęciem każdego miesiąca.
  • Uczestnikowi przysługuje możliwość odrobienia opuszczonych 1 zajęć na miesiąc (10 w ciągu roku szkolnego) po wcześniejszym odwołaniu zajęć u organizatora przez system ActivNow do 6 godzin przed rozpoczęciem zajęć . Dzięki zgłaszanym nieobecnościom inni uczestnicy mają możliwość odrobienia zajęć 🙂
  • Niestety nie zwracamy pieniędzy za zajęcia, w których uczestnik nie wziął udziału z przyczyn leżących po jego stronie. Aby zachować naszą jakość i kameralne grupy jest to niestety niemożliwe, ponieważ ponosimy stałe koszty niezależnie od obecności uczestników.
  • Dobrze zgłoszone nieobecności można odrabiać do 10 dni od daty zgłoszenia . Lekcje NIE przechodzą z roku na rok!
  • UWAGA! Rezygnacja kursanta przed rozpoczęciem kursu nie jest podstawą do zwrotu kosztów! Płatność jest bezzwrotna.