Regulamin

Regulamin Nauki Pływania – Fast Swim na pływalni MOSIR w Tychach

1. Organizatorem zajęć jest Marko Ewa Latusek z siedzibą w Woli ul. Poprzeczna 4a
2. Zajęcia pływackie prowadzone są w jednostkach 45-minutowych/ 2 razy w tygodniu (8 zajęć w miesiącu) , lub 1 raz w tygodniu (4 zajęcia w miesiącu)
3. W grupie przypada max 5 kursantów / 1 instruktora
4. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania stroju pływackiego.
5. Przed wejściem na basen należy umyć ciało pod natryskiem.
6. Uczestnik, który nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, może uczestniczyćzajęciach.
7. Opłata za kurs nie podlega zwrotowi i nie może być przełożona na następny miesiąc.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zastępstw instruktorów, nie gwarantuje prowadzenia wszystkich zajęć przez tego samego instruktora.
9. Uczestnictwo dziecka w zajęciach nie upoważnia rodzica lub opiekuna prawnego do korzystania z pływalni. Jest to możliwe po wykupieniu odrębnego biletu, zgodnie z cennikiem danego obiektu. Rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich do 14 r. życia zgodnie z regulaminem pływalni, zobowiązani są do odprowadzenia dziecka do hali basenowej i przekazania dziecka pod opiekę instruktora prowadzącego zajęcia, jak i odebranie dziecka po zakończeniu zajęć. Opiekunowie zobowiązani są do poruszania się w hali basenowej w obuwiu basenowym. W przypadku przewlekłej choroby uczestnika zajęć, potwierdzonej stosownym zaświadczeniem lekarskim, która uniemożliwia lub istotnie utrudnia uczestnictwo we wszystkich zajęciach pozostałych do odbycia lub ich znaczącej większości, uczestnikowi przysługuje zwrot części opłaty wniesionej za zakup karnetu. Wysokość kwoty do zwrotu liczona będzie jako wielokrotność wartości pojedynczych zajęć przypadających od momentu dostarczenia zaświadczenia lekarskiego do końca okresu ważności karnetu.
1. W sytuacji gdy część zajęć nie odbędzie się w wyniku zmian w harmonogramie pływalni lub przyczyn niezależnych od organizatora, istnieje możliwość przepisania pełnych kosztów za niewykorzystane godziny na kolejną edycje lub ich zwrot .
2. Uczestnik kursu, bądź jego Opiekunowie wyrażają/ nie wyrażają* zgody na rejestrację oraz bezpłatną publikację zdjęć z wizerunkiem wykonanych podczas zajęć w internecie.
3. Uczestnik kursu, bądź jego Opiekunowie wyrażają/ nie wyrażają* zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Fast Swim ( w zw. z art. 23 ust 1 i 2 z dn. 29.08.97. o ochronie danych osób. ) w celach:

związanych z działalnością firmy
promocji działalności prowadzonej przez firmę


4. Uczestnik kursu, bądź jego Opiekunowie wyrażają / nie wyrażają* zgody na otrzymywanie publikacji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Fast Swim w rozumieniu Ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) przesyłanych na adres e-mail i/ lub numer telefonu przez Fast Swim
5. *Brak zaznaczenia rozumiany jest jako wyrażenie zgody
6. Wpłata za zajęcia rozumiana jest, jako akceptacja regulaminu Nauki Pływania