https://www.fast-swim.com/
fast swim
Regulamin

REGULAMIN STOWARZYSZENIA KLUB SPORTOWY FAST SWIM 

REGULAMIN Nauki Pływania –  Klub Sportowy Fast Swim 

 

 1. Organizatorem zajęć jest Klub Sportowy Fast Swim 
 2. Zajęcia pływackie prowadzone są w jednostkach 40-45 -minutowych/ 5 razy w  tygodniu (5 zajęć w całym kursie)  
 3. W grupie przypada max 4-6 kursantów / 1 instruktora , w zależności od lokalizacji kursu 
 4. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania stroju pływackiego.  
 5. Przed wejściem na basen należy umyć ciało pod natryskiem.  
 6. Uczestnik, który nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, może uczestniczyć w  zajęciach.  
 7. Opłata za kurs nie podlega zwrotowi i nie może być przełożona na następny  miesiąc.  
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zastępstw instruktorów, nie  gwarantuje prowadzenia wszystkich  zajęć przez tego samego instruktora.  
 1. Uczestnictwo dziecka w zajęciach nie upoważnia rodzica lub opiekuna  prawnego do korzystania z  pływalni. Jest to możliwe po wykupieniu odrębnego biletu, zgodnie z cennikiem  danego obiektu.  Rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich do 14 r. życia zgodnie z  regulaminem pływalni, zobowiązani są do odprowadzenia dziecka na recepcję i przekazania dziecka pod opiekę  instruktora prowadzącego.

 W przypadku zajęć w Tychach , dziecko przebiera się pod opieką instruktora .

Zajęcia jak i odebranie dziecka po zakończeniu zajęć odbywa się po przekroczeniu kasy basenu  

 1. W sytuacji gdy część zajęć nie odbędzie się w wyniku zmian w  harmonogramie pływalni lub przyczyn  niezależnych od organizatora, istnieje możliwość przepisania pełnych kosztów  za niewykorzystane godziny na kolejną edycję lub ich zwrot.  
 1. Uczestnik kursu, bądź jego Opiekunowie wyrażają zgodę na  rejestrację oraz bezpłatną  publikację zdjęć z wizerunkiem wykonanych podczas zajęć w internecie  
 1. Uczestnik kursu, bądź jego Opiekunowie wyrażają zgodę na  przetwarzanie danych  osobowych przez  Klub Sportowy Fast Swim ( w zw. z art. 23 ust 1 i 2 z dn. 29.08.97. o ochronie  danych osób. ) w  celach:  
 • związanych z działalnością firmy  
 • promocji działalności prowadzonej przez firmę  
 1. Uczestnik kursu, bądź jego Opiekunowie wyrażają zgodę na otrzymywanie publikacji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Klub Sportowy Fast Swim w  rozumieniu Ustawy z dn. 18  lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.  1204) przesyłanych na adres e-mail i/ lub numer telefonu przez Klub Sportowy Fast Swim   
  1. Wpłata za zajęcia rozumiana jest, jako akceptacja regulaminu Nauki Pływania